ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

На 8, 9 и 10 юли 2022 г. 18 педагогически специалисти от СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня ще вземат участие в обучение по теми „Развитие на дигитална компетентност“ и „Иновативни педагогически средства“.

Обучението ще се проведе в конферентна зала на хотел „Феста Панорама“, гр. Несебър с начален час 9:00ч. на 08.07.2022г. и краен час 16:30ч. на 10.07.2022г.

Обучението ще се проведе от Институт по математика и информатика към Българска академия на науките.