История

Историята на училището ни  връща към началото, за да погледнем в миналото,  да оценим настоящето и проправим  път в бъдещето.

През 1879 година в къщата на Нено Пиперов е открито павелбанското училище, което приема името на популярния и обичан от народа ни поет и революционер Христо Ботев. Това име училището ни носи и днес. За пръв учител е назначен Тодор Митев /даскалът/.

През 1881 година училището е било преместено в къщата на Атанас Неделчев. Обучението е провеждано по взаимоучителен метод. През учебната 1882-1983 година е построена специална сграда в църковния двор. Обучението се е извършвало от учителите Христо Попов, Иван Попсавов, Васил Шивачев.

През 1910 г. e открит прогимназиален клас с учител Георги Христов Чорбаджийски. Той става първият директор на прогимназията.

От 1949 година в училището учат деца на гръцки емигранти. Един от тях е световно известният художник Михалис Гарудис. Негово дело са трите пана фрески.

Учителският колектив в периода от 1945 до 1972 година е ръководен от Христо Пъдев – най-дълго заемал поста на директор през годините.

През 1973 година започва строежът на новата столова и кухненски блок, построени с доброволния труд на учители, родители, граждани на Павел баня. През 1976 година е построен втори етаж над новата столова с кабинети по физика, химия, биология и музика.

През 1979 година учителският колектив с директор Къньо Гогов тържествено чества своя 100 годишен юбилей. По случай годишнината училището е наградено с орден „Кирил и Методий” – І степен.

Жаждата за образование и нуждите на общината налагат през 1981 г. Откриването на първото в общината средно училище – ЕДИННО СРЕДНО ПОЛИТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ. Построен е нов корпус с 24 учебни стаи. За директор е назначена Дешка Порова.  Десет години по –късно училището е преобразувано в СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ.

През своята многолетна история училището съхрани екскурзиите, туризма, спорта, народните обичаи, творчеството.