НП “Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул “Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата”.

НП “Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул “Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата”.