Обществен съвет

Обществен съвет към Средно училище „Христо Ботев“, гр. Павел баня

от 23.12.2019 година

 

Недялко Мариев Несторов – председател

Йоанна Михайлова Иванова – член;

Петя Колева Бичева – член;

Николина Димитрова Колева – член;

Мария Ангелова Недева – член;

Наско Георгиев Иванов – член;

Христо Георгиев Чаушев – член;

Иво Начков Начев – резервен член;

Станислава Николаева Попова – резервен член.

 

________________________

За контакти:

Обществен съвет при СУ Христо Ботев – Павел баня

гр. Павел баня ПК:6155

ул.”Христо Ботев” №13

04361/ 20-95

Председател: Недялко Несторов

N_Nestorov/a/abv.bg

https://supb.bg/обществен-съвет/

________________________