Прием

ПРИЕМ в 8 клас

след завършено основно образование за учебната 2023/2024 година
в СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня

Образуване на бал за кандидатстване:
• Удвоения брой точки от теста по български език и литература;
• Удвоения брой точки от теста по математика;
• Точките от оценката по информационни технологии в седми клас;
• Точките от оценката по чужд език в седми клас.

График на дейностите:

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след четвърти етап на класиране – до 16 август 2023 г.
Попълване на незаетите места след четвърти етап на класиране и записване – до 10 септември 2023 г.

____________
Заповед за държавен план прием за осми клас за учебната 2023/2024г.
Заповед за утвърден план прием първи и пети клас 2023/2024г.

____________

ПРИЕМ в 1 клас

Ред, критерии и график за за приемане на ученици в първи клас

Завление за записване

Заявление за постъпване

Заявление за целодневна организация

Декларация за подготвителна група