Учители

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. ПАВЕЛ БАНЯ

 Петя Андреева – Директор

Йорданка Бабова – Заместник-директор по учебната дейност

Хюсеин Зелюнин – Заместник-директор по учебно-производствена дейност


Мария Райкова – ръководител на направление „ Информационни и комуникационни
технологии“

Марияна Скринска Старши учител в начален етап

Живка Кацарска Старши учител в начален етап

Румяна Петрова Старши учител в начален етап

Лалка Господинова Старши учител в начален етап

Донка Милушева Старши учител в начален етап

Тотка Динева Старши учител в начален етап

Милена Тилева Старши учител в начален етап

Николай Чакъров Старши учител по български език и литература

Лиляна Радкова Учител по български език и литература

Славяна Гайдарова Учител по български език и литература

Йорданка Комитова Старши учител по английски и френски език

Генка Иванова Старши учител по английски език

Елена Атанасова Старши учител по английски език

Анна Мирева Учител по математика

Анна Вълкова Учител по математика

Веска Калчева Старши учител по математика и информационни технологии

Ваня Косева Старши учител по история и цивилизация

Пенка Радкова Старши учител по география и икономика

Елена Димитрова Старши учител по биология и здравно образование

Юлияна Коева Учител по физика

Христина Димитрова Старши учител по теоретично обучение

Людмила Чакърова Старши учител по философия

Зорница Джимова Учител по музика

Константин Иванов Старши учител по изобразително изкуство и технологии

 Георги Георгиев Старши учител по физическо възпитание и спорт
Дечко Овчаров Учител по физическо възпитание и спорт

Светлана Николова Старши учител по английски език

Юлия Лалева Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден
IIV
клас

Иван Стайков Учител в група за целодневна организация на учебния ден I IV клас

Зорница Цолова Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

Радостина Арабаджиева Учител в група за целодневна организация на учебния ден I
IV клас

Йоан Станчев Учител в група за целодневна организация на учебния ден I IV клас

Стефка Чакърова Учител в група за целодневна организация на учебния ден I IV клас

Деница Кръстева Учител в група за целодневна организация на учебния ден
VVI клас
Десислава Габарова Педагогически съветник

Антоний Тодоров Старши ресурсен учител

Надежда Партенова Училищен психолог, старши ресурсен учител

Иван Генов Учител
по професионална подготовка