ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.

Уважаеми осмокласници!

СОУ „ ХРИСТО БОТЕВ “ гр. ПАВЕЛ БАНЯ

ОБЯВЯВА

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 Г. ПРИЕМ ЗА:

ПАРАЛЕЛКА със засилено изучаване на

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ГЕОГРАФИЯ,

БИОЛОГИЯ, АНГЛИЙСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДИНИ

Необходими документи за кандидатстване:

1.Заявление по образец на училището.

2.Свидетелство за завършено основно образование/оригинал и копие/

Срок за приемане на документите:

             от 01.07. до 05.07.2016 г. – за първо класиране

на 11.07.2016 г. – за второ класиране

на 19.07.2016 г. – за трето класиране

Резултатите от класирането се обявяват съответно:

до 06.07.2016 г.     до 13.07.2016 г.         до 20.07.2016 г.

Срок за записване:

07.07.2016 г.             14.07.2016 г.              21.07.2016 г.

              Класирането на кандидатите се извършва въз основа на общия успех от основно образование. Записването се извършва с оригинала на свидетелството за основно образование.

За допълнителна информация:

гр.Павел баня, СОУ „Христо Ботев“, № 13, тел.: 04361 2205; 2206, e-mail: soupb@abv.bg