СУ “Христо Ботев” Павел баня

Уважаеми граждани, ученици и родители,

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО, Обн. ДВ. бр.79 от 13.10.2015 г.), считано от 01.08.2016 г.,
Средно общообразователно училище “Христо Ботев” Павел баня
продължава дейността си като
Средно училище “Христо Ботев” Павел баня.

Това обстоятелство е определено в Раздел II, чл. 38 и § 8 в Преходните и заключителни разпоредби на ЗПУО.

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.

Уважаеми осмокласници!

СОУ „ ХРИСТО БОТЕВ “ гр. ПАВЕЛ БАНЯ

ОБЯВЯВА

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 Г. ПРИЕМ ЗА:

ПАРАЛЕЛКА със засилено изучаване на

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ГЕОГРАФИЯ,

БИОЛОГИЯ, АНГЛИЙСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДИНИ

Необходими документи за кандидатстване:

1.Заявление по образец на училището.

2.Свидетелство за завършено основно образование/оригинал и копие/

Срок за приемане на документите:

             от 01.07. до 05.07.2016 г. – за първо класиране

на 11.07.2016 г. – за второ класиране

на 19.07.2016 г. – за трето класиране

Резултатите от класирането се обявяват съответно:

до 06.07.2016 г.     до 13.07.2016 г.         до 20.07.2016 г.

Срок за записване:

07.07.2016 г.             14.07.2016 г.              21.07.2016 г.

              Класирането на кандидатите се извършва въз основа на общия успех от основно образование. Записването се извършва с оригинала на свидетелството за основно образование.

За допълнителна информация:

гр.Павел баня, СОУ „Христо Ботев“, № 13, тел.: 04361 2205; 2206, e-mail: soupb@abv.bg

Седмица на здравословното хранене


За пета поредна година в СОУ „Христо Ботев” град Павел баня от 27 до 30 октомври 2014 г. се проведе седмица на здравословното хранене. Мотото на организираните прояви беше „Да бъдем здрави и да се храним здравословно.” Проявите се проведоха с любезното съдействие на Училищното настоятелство към СОУ „Христо Ботев”, които осигуриха наградите за победителите в различните състезания. Основната цел на различните инициативи беше да се повиши информираността на учениците за здравословното хранене и за ползата от него. Храненето е в основата на здравето.

Бащата на съвременната медицина – древногръцкият лекар Хипократ още в древни времена е казал „Нека храната бъде вашето лекарство и лекарството – вашата храна”. Самата природа ни осигурява храни с жизненоважни и здравословни свойства, като ни дава възможност да надвиваме болестите и да бъдем здрави. Всичко е в нашите ръце. Ние можем да променим начина, по който се храним и да живеем здрави и щастливи.

Седмицата бе открита с изложба на детска рисунка и викторина на тема „Аз се храня здравословно” за ученици от I – IV клас, а учениците от III а клас ни поздравиха със стихчета за плодовете и зеленчуците. Учениците от V – XII клас имаха възможността да гледат филма „Внимание храна” на руската национална телевизия, които представя храните, които са вредни за нас и болестите, които причиняват тези храни.

Следващото събитие, в което се включиха много участници и бяха представени разнообразни здравословни ястия беше кулинарната изложба. Седмицата беше закрита със състезание на тема „Аз се храня здравословно”, в което ученици от VII – XII клас имаха възможност да покажат знанията си за здравословното хранене и уменията си да приготвят здравословна храна, която би била подходяща за училище.

СОУ „Христо Ботев” Павел баня

Спортен полуден в СОУ “Христо Ботев”

Футболно първенство в Павел баняСредно общообразователно училище “Христо Ботев”, град Павел баня, се проведе ежегодното есенно училищно футболно първенство.

Тази година се състезаваха отборите на 5. и 6. клас. Резултатът от оспорвания двубой е 1:2 в полза на шестокласниците.

Организатор на проявата е ръководството на училището, а снимките са предоставени от Кольо Кавръков, преподавател по физическо възпитание и спорт.